Pasig city hall workers regularized after 20 years » Manila Bulletin News

Manila Bulletin Philippines

Breaking News from the Nation's leading newspaper

Tempo

Online Newspaper

Showbiz and Celebrity News

Sports News

World News
News Asia

Pasig city hall workers regularized after 20 years

Published

By Gabriela Baron

Pasig Mayor Vico Sotto on Tuesday said 53 workers of the city were finally granted regular status.

(Vico Sotto / MANILA BULLETIN)

(Vico Sotto / MANILA BULLETIN)

“N’ung kampanya, sinabi natin na dapat ilayo ang mga ordinaryong kawani ng pamahalaan sa politika. Dati, lagi silang tinatakot na makikita kung sino ang binoboto nila at di na sila ire-renew kapag dun sila sa ‘kalaban’,” Sotto wrote on Facebook.

(During the election campaign, I said that ordinary government personnel should be held separate from politics. They used to be afraid that their appointments would not be renewed if they voted for the ‘enemy’.)

The first-time mayor said he made his decision sans politics and vowed to end “palakasan” or patronage under his governance.

“Ngayon, wala nang ganitong takutan. Nagsimula na rin tayo sa regularisasyon ng mga kawani nating kwalipikado, para sa seguridad at dignidad sa trabaho,” Sotto said.

(Now, we no longer have the scare tactics. We have also started with the regularization of our qualified government workers for their security and dignity at work.)

The mayor said 53 city workers were regularized on Monday. Some of them have served for more than 20 years.

“Lahat ng ito, para sa patuloy na pagtataas ng antas ng pag-gogobyerno at serbisyo ng Pamahalaang Pasig (All of this is to raise the level of governance and service in the Pasig City government),” he said.

Related Posts